Hagainitiativet. Företag för aktivt klimatansvar

Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet.

Nyheter

isabella nina

Nyhetsbrev februari

Vi behöver hopp! - Intervju med Kevin Andersson, Zennström Visiting Professor in Climate Change Leadership at Uppsala University - Haga sätter nytt klimatmål: Fossilfritt till 2030... Läs mer»

Företag som ingår i vårt nätverk:

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Veckans profilbild

Veckans hagaskribent: Ulf Wikström, hållbarhetschef, Fortum Värme

“Utsläppen av koldioxid kommer att minska med omkring 450 000 ton per år och detta är mig veterligen den största enskilda klimatåtgärden i Stockholms historia.”

Läs inlägget

Grattis stockholmare! Kolet är borta i Stockholm redan 2022. Läs blogg av @UlfWikstrm @FortumSverige @Stockholmsstad https://t.co/lurcAphEN3

@Haga_Initiative

Följ oss på Twitter
Ladda ner det senaste Klimatbokslutet