Beräkningsgrund

Här kan du läsa hur Hagainitiativets företag har beräknat sin klimatpåverkan.


En del av en heltäckande klimatstrategi är att ta reda på hur stora utsläpp företagets verksamhet har. All beräkning och rapportering inom Hagainitiativet sker enligt GHG-protokollets riktlinjer.  Vill du veta mer om GHG-protokollet? Se länk nedan!

 

Ladda ner det senaste Klimatbokslutet