Klimatbokslut

Företagen i Hagainitiativet har tagit fram ett gemensamt klimatbokslut. I Hagainitiativets klimatbokslut redovisas företagens mål, klimatpåverkan och åtgärder för att nå målen.


En del av en heltäckande klimatstrategi är att ta reda på hur stora utsläpp företagets verksamhet har. Redovisningarna i klimatbokslutet baseras på GHG-protokollet som är en internationell standard för beräkningar av företags klimatpåverkan.

För att förstå vilket beräkningsunderlag som Klimatbokslut 2016 baseras på så har Hagainitiativet tagit fram en beräkningsgrund. GHG-protokollet är ett ramverk och ger inte tydliga instruktioner för hur beräkningarna i varje land och för varje företag ska göras.

 

 

Ladda ner klimatbokslut 2016 här >>

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev