Forskarintervjuer

Hagainitiativet har intervjuat framstående forskare inom olika områden om deras syn på styrmedel för minskad klimatpåverkan. Vi ställde dessa två frågor: Vilka styrmedel är viktigast för att minska klimatpåverkan? Vilka frågor ser du som viktigast att näringslivet tar ställning till och driver i opinionen? Läs gärna deras svar här nedan.


John Hassler

Vilket styrmedel är viktigast för att minska klimatpåverkan? Vi kan inte lämna marknadskrafterna oreglerade om vi vill hantera klimatförändringarna. I princip kan man antingen använda regler som styr hur mycket växthusgaser som får släppas ut eller skatter på utsläppen. Det finns dock mycket som talar för att skatter är en... Läs mer»

Tomas Kåberger

Vilket styrmedel är viktigast för att minska klimatpåverkan? - Ett rejält pris på koldioxidutsläpp. Helst en stabil CO2-skatt som gör att staterna kan sänka andra skatter och som är stabil i tiden och därmed möjliggör investeringsbeslut. Nu, när utvecklingen på energiområdet går fort, är det viktigt att undanröja lagar och traditioner... Läs mer»

Lars J Nilsson

Vilket styrmedel är viktigast för att minska klimatpåverkan? Det finns inte ett styrmedel som är viktigare än de andra även om många skulle svara koldioxidpriset. Det viktigaste är en sammanhållen politik för långsiktig omställning till hållbara energi- och transportsystem. Vilka frågor ser du som viktigast att näringslivet tar ställning till... Läs mer»

Thomas Sterner

Vilket styrmedel är viktigast för att minska klimatpåverkan? - Det behövs teknologier för utbyggnad av energieffektiv teknologi i fordon, maskiner och byggnader. Det behövs också omfattande investeringar i förnybar energi samt investeringar i lagring och överföringskapacitet. Livsstilsförändringar, som minskat köttätande och ökat cyklande är också nödvändiga. För allt detta krävs... Läs mer»

Thomas Hahn

Vilket styrmedel är viktigast för att minska klimatpåverkan? En CO2-skatt är kostnadseffektiv i teorin men inte i praktiken pga differentieringen. Många företag har skatterabatt och de stora förorenare som är med i EU:s handelssystem betalar nästan ingenting. EU:s handelssystem måste göras om. I den mån detta leder till CO2-läckage, dvs... Läs mer»

Christian Azar

Vilket styrmedel är viktigast för att minska klimatpåverkan? - Det är helt centralt att det måste kosta mer att släppa ut koldioxid i Sverige och internationellt, exempelvis genom en högre skatt eller ett tightare tak i systemet med handel för utsläppsrätter. Det är också nödvändigt att regeringar satsar på teknikutveckling... Läs mer»

Eva Alfredsson

Vilket styrmedel är viktigast för att minska klimatpåverkan? - Avgörande för en omställning till ett hållbart näringsliv är tydliga mål och skallkrav för vad som ska uppnås. Enstaka företag kan åstadkomma mycket på egen hand. För att ställa om näringslivet i sin helhet krävs gemensamma överenskommelser och regler. Här är... Läs mer»

Henrik Horn

Vilket styrmedel är viktigast för att minska klimatpåverkan? Det i särklass viktigaste styrmedlet är att sätta pris på utsläpp av koldioxid. Det kan göras genom ett system med utsläppsrättigheter eller koldioxidbeskattning. Det viktiga är att det är tillräckligt begränsande vad gäller utsläpp. Vilka frågor ser du som viktigast att näringslivet tar ställning... Läs mer»

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev