Tips – opinionsbildning för klimatet

Klimatfrågan behöver komma upp på dagordningen och medias roll är central för att lyfta frågan. Därför har Hagainitiativet frågat ett antal profiler inom media, näringsliv, forskning, politik med mera om deras bästa tips på hur du blir en framgångsrik opinionsbildare för klimatet. Vi kommer löpande att lägga upp nya tips. Se tipsen nedan.


Fredrik Moberg

Vilka är dina tre bästa tips för lyckad opinionsbildning i klimatfrågan? 1. Tänk ”I have a dream” inte ”I have a nightmare”. Undvik särskilt att ge barn och ungdomar klimatångest – uppgivenhet är kanske det värsta miljöhotet av alla. 2. Se frågorna ni driver ur andras ögon. Enbart fakta ändrar sällan på värderingar och beteenden.... Läs mer»

Johan Ehrenberg

Vilka är dina tre bästa tips för lyckad opinionsbildning i klimatfrågan? 1. Sluta svara på lobbyisternas och klimatförnekarnas påståenden. Klimathotet är reellt och vetenskapligt belagt. Utgå ifrån det, inte från särintressenas försök att förstöra diskussionen. 2. Lev som du lär. Om du argumenterar för 100% förnybar energi så investera i... Läs mer»

Mikael Karlsson

Vilka är dina tre bästa tips för lyckad opinionsbildning i klimatfrågan? 1. Tre dimensioner behövs i arbetet: folkbildning, opinionsbildning och politisk påverkan hör samman och alla tre behövs för att vara framgångsrik i klimatfrågan, som förutsätter ett långsiktigt arbete som förändrar stora system. 2. Anpassa budskap och medel till mottagaren: några... Läs mer»
Stockholm 120815
Greenpeace kampanjchef Annika Jacobson

Annika Jacobson

Vilka är dina tre bästa tips för lyckad opinionsbildning i klimatfrågan? 1. Lyft fram lösningar och framgångsrika exempel. Att enbart beskriva katastrofbilder riskerar att verka mer handlingsförlamade än motiverande. Glöm inte att också berätta om lösningarna, framgångsrika exempel och vägen framåt. Ska du leda en opinion måste du kunna inge hopp... Läs mer»

Lydiah Wålsten

Vilka är dina tre bästa tips för lyckad opinionsbildning i klimatfrågan? 1. Spela boll utifrån din hemmaplan. Alla kan inte vara bäst på allt, men alla kan vara bäst på något. Timbro har en lång tradition av frågor som rör ekonomi och globalisering, då är det där vi bidrar bäst i... Läs mer»

Bo G Andersson

Vilka är dina tre bästa tips för lyckad opinionsbildning i klimatfrågan? Tänk lokalt. Om du har intressant statistik att kommunicera – bryt ned den till kommun- och länsnivå. Det som ligger nära geografiskt engagerar människor mest. Ta samhällsansvar. Visa varför din opinionsbildning är viktig i ett bredare samhälleligt perspektiv. Tänk... Läs mer»

Peter Bodor

Vilka är dina tre bästa tips för lyckad opinionsbildning i klimatfrågan? Våga vara konkret: policy-dokument och strategier i all ära, men inget slår exempel från verkligheten som alla förstår. Transparens är inte lösningen, det är grunden: när du väl har öppna böcker måste du också locka in och engagera din... Läs mer»

Johan Kuylenstierna

Vilka är dina tre bästa tips för lyckad opinionsbildning i klimatfrågan? För att lyckas med opinionsbildningen måste klimatfrågan kopplas till andra, prioriterade samhällsprocesser, såsom ekonomi, fysisk planering, handelsfrågor osv. Det är också centralt att utgå ifrån en positiv framtidsvision; visst ska vi vara ärliga med utmaningarna men det är lättare... Läs mer»

Mattias Goldmann

Vilka är dina tre bästa tips för lyckad opinionsbildning i klimatfrågan? 1) Här och nu. Alltför mycket klimatkommunikation har handlat om vårt ansvar gentemot framtida generationer, eller om sjunkande söderhavsöar få av oss kan relaterat till. Klimatfrågan måste bli lika vardaglig som de andra frågorna vi diskuterar vid middagsbordet för att... Läs mer»

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev