Politikerintervjuer

Resultatet från intervjuerna visar att flertalet av partierna anser att Sverige bör gå före i klimatomställningen och dessutom att klimatomställningen i sig är jobbskapande och positiv för svensk välfärd.

Under våren 2014 har Hagainitiativet intervjuat riksdagspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner, i något fall chefsekonom och gruppledare i finansutskottet. Efter riksdagsvalet i september har några av de intervjuade personerna fått nya befattningar. Undersökningen handlar om hur riksdagens ekonomisk-politiska talespersoner ser på klimat, välfärd och möjligheter för Sverige.


Sammanfattning av intervjusvar

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur våra riksdagspartier ser på lönsamhet och det svenska näringslivets möjligheter kopplat till klimatomställningen. Vi har bland annat ställt följande frågor: Är klimatomställningen positiv eller negativ för svensk välfärd? Anser du att klimatomställningen är jobbskapande? Gynnas Sveriges konkurrenskraft av klimatomställningen, sett ur... Läs mer»
Per Bolund, Miljšpartiet de gršnas finnanspolitiske talesperson presenterar partiets budgetfšrslag:

Per Bolund, Miljöpartiet

Tror du att en klimatomställning är positivt eller negativt för svensk välfärd? - Positiv tror jag. Det innebär en utveckling som ger nya möjligheter för fler anställningar, jobb och nya affärer. En utveckling som väcker massa innovationskraft och inspiration. Framförallt om Sverige vågar ta täten och utvecklar teknik som resten av världen... Läs mer»

Anna Kinberg Batra, Moderaterna

Tror du att en klimatomställning är positivt eller negativt för svensk välfärd? - Klimatomställningen är positiv och nödvändig. Vi har visat att det går att kombinera en växande ekonomi med minskade utsläpp. De senaste siffrorna visar att samtidigt som Sveriges BNP har vuxit med närmare 60 procent sedan 1990 har... Läs mer»

Martin Ådahl, Centerpartiet

Tror du att en klimatomställning är positivt eller negativt för svensk välfärd? - Klimatomställningen är positiv för svensk välfärd. Vi har företag som är direkt och indirekt ledande på området. Det finns tre anledningar till varför en klimatomställning är positiv. För det första; exportindustrin i Sverige tjänar på att tidigt... Läs mer»

Ulla Andersson, Vänsterpartiet

Tror du att en klimatomställning är positivt eller negativt för svensk välfärd? - Det är absolut nödvändigt att gå före och det går inte att fortsätta som vi gör idag. Om vi inte gör en klimatomställning har vi inte någon gemensam framtid och därmed inte någon välfärd kvar. Vi måste ta vårt... Läs mer»

Fredrik Olovsson, Socialdemokraterna

Tror du att en klimatomställning är positivt eller negativt för svensk välfärd? - Det beror på, det kan vara både och. Det finns stora möjligheter förknippade med en omställning ur ett företagsperspektiv, men det finns sektorer och delar av samhället som givetvis kommer drabbas negativt genom att de inte klarar... Läs mer»

Carl B Hamilton, Folkpartiet

Tror du att en klimatomställning är positiv eller negativ för svensk välfärd? – Klimatomställningen är nödvändig för alla länders välfärd och nu avsätts resurser till klimatanpassning vilket få trodde behövdes tidigare. Detta innebär att resurser används på ett annorlunda sätt än som tidigare var tänkt, och världen får lägre inkomst.... Läs mer»

Anders Sellström, Kristdemokraterna

Tror du att en klimatomställning är positivt eller negativt för svensk välfärd? - Det är klart att det är positivt, det händer enormt mycket på området. Exempelvis sitter jag i Umeås kommunfullmäktige där det händer mycket och företagen uppmuntras till att köpa förnybar energi, återvinna och hantera sitt avfall rätt.... Läs mer»

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev