The warm spring sun shining through the canopy of tall beech trees; Shutterstock ID 127722122; PO: 6100120433; Job: Planet Possible Ad

AkzoNobel

AkzoNobel är ett ledande globalt färgföretag och en stor producent av specialkemikalier och limsystem. De har 47 000 medarbetare, är verksamma i cirka 80 länder och har sitt huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna. I Sverige har AkzoNobel ca 3000 anställda på ett 15-tal platser. AkzoNobel förser företag och konsumenter världen över med innovativa produkter och rankas återkommande som ledande inom hållbar utveckling. Bland deras välkända varumärken finns Eka, International, Nordsjö och Jozo.


31 August, 2015

Klimatmål
AkzoNobel har som övergripande mål att minska totala klimatpåverkan över hela värdekedjan av sina produkter med 25-30 % från 2012 till 2020. Av denna totala klimatpåverkan står AkzoNobels verksamhet för ca 15 %. 85 % ligger i Scope 3. AkzoNobel har inget specifikt klimatmål för sina svenska verksamheter.

Hur ska målen nås?
Eftersom AkzoNobels verksamhet utgör en liten del av den totala klimatpåverkan av deras produkter, ligger fokus främst på att minska klimatpåverkan uppströms av råmaterial och nedströms när produkterna används och sluthanteras. Detta gör AkzoNobel bl.a. genom att ingå långsiktiga avtal med leverantörer av förnybara råmaterial, driva förbättringsprojekt med nyckel-leverantörer, samt ingå samarbeten med kunder för att förbättra applikationen av sina produkter. Produktionsanläggningarna tar förstås också sitt ansvar och arbetar ständigt med att minska energianvändningen, öka andelen förnybar energi, minska avfallet och utsläppen av främst flyktiga kolväten. För dessa finns separata mål. Ett exempel på hur AkzoNobel ökar sin andel förnybar energi är deras arbete i vindkonsortiet VindIn.

Kontaktperson
Johan Widheden, Global hållbarhetsexpert, AkzoNobel
johan.widheden@akzonobel.com
www.akzonobel.com/sustainability/approach

Hållbarhet är en grundprincip som genomsyrar AkzoNobels affärsverksamhet globalt. Våra svenska verksamheter går ofta i bräschen för vårt hållbarhetsarbete och större delen av vår globala hållbarhetsgrupp sitter i Göteborg. Hagainitiativet ger oss möjligheter att samarbeta med andra progressiva företag för att skapa större genomslag i klimatarbetet i Sverige.

AkzoNobel

Johan Widheden

Global hållbarhetsexpert, AkzoNobel

johan.widheden@akzonobel.com

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev