Coca-Cola European Partners Sverige

Coca-Cola European Partners i Sverige producerar, distribuerar och säljer icke alkoholhaltiga drycker på den svenska marknaden. Några av varumärkena är Coca-Cola, Fanta, Sprite, MER, Bonaqua Silver, Powerade, Minute Maid och Capri Sun. Cirka 750 personer arbetar på Coca-Cola European Partners i Sverige, varav cirka 600 på huvudkontoret i Jordbro utanför Stockholm. Här produceras cirka en miljon liter dryck varje dag. I Sverige lanserades Coca-Cola 1953.


10 March, 2011

Klimatmål
Coca-Cola European Partners i Sverige har ambitionen att vara branschledande inom energi och klimat. Det övergripande klimatmålet är att till 2020 minska utsläppen genom hela värdekedjan minst en tredjedel för varje dryck, jämfört med 2007.

Hur ska målen nås?
Coca-Cola European Partners tar ansvar för klimatpåverkan genom hela kedjan och fokuserar insatserna där påverkan är störst. I Sverige arbetar företaget kontinuerligt för minskad klimatpåverkan från tillverkning, distribution och kylning.

Utplacerade kylskåp hos kunderna står för en stor del av påverkan. Att i samarbete med kunderna välja energieffektiv teknik och el från förnybara källor är avgörande för att nå klimatmålet. Coca-Cola European Partners arbetar med att energieffektivisera kylskåpsparken genom övergång till energisnål teknik, LED-belysning och dörrförsedda skåp. Samtliga kylskåp är HFC-fria. I den egna produktionen sker energieffektivisering löpande med fokus på elförbrukningen. All el och värme kommer från förnybara energikällor. Inom distributionen arbetar företaget med effektiv logistik och övergång till förnybara bränslen. Drygt 70 % av den egna fordonsflottan använder RME.

Kontaktperson
Rönnaug Vinje, hållbarhetsansvarlig.  Coca-Cola European Partners i Sverige
rvinje@cokecce.com

Inom hela Coca-Cola systemet står hållbarhet högt på agendan. Vi har uppnått goda resultat och satt ambitiösa mål för vår svenska verksamhet. Genom Hagainitiativet kan vi lära från ledande företag och även påverka andra till att arbeta aktivt med att begränsa sin miljöpåverkan.

Coca-Cola European Partners Sverige

Rönnaug Vinje

Hållbarhetsansvarlig

rvinje@cokecce.com

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev