Fortum Värme

Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och 2010 utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital 2010. Fortum Värme investerar 15 miljarder kronor fram till år 2023 i utbyggnaden av hållbar fjärrvärme i Stockholmsområdet och produktionen beräknas vara 100 % koldioxidneutral år 2030. Företaget har 9 500 miljömedvetna fjärrvärme- och fjärrkyla kunder i Stockholm.


10 March, 2011

Klimatmål

Fjärrvärmens klimatpåverkan ska minska med etappmålet 40 % till 2020 genom omställning till förnybar energi, återvinning av spillvärme, energi ur avfallsbränslen, effektivisering, samt i sista hand klimatkompensation. Senast 2030 ska produktionen till 100 % baseras på återvunnen eller förnybar energi. Ambitionen är att nå detta mål väsentligt tidigare än 2030.

Hur ska målen nås?
Jämfört med 1990 är den årliga utsläppsnivån från uppvärmning i Stockholm 960 000 ton lägre tack vare anslutning till fjärrvärme. Utöver detta har under samma period 10 miljoner kvm byggts och anslutits till fjärrvärmen. Uppförandet av en av världens största kraftvärmeverk för biobränsle pågår i Värtan med siktet inställt mot driftstart under hösten 2015. Under 2014 startas det nya lossnings- och lagersystemet för biobränsle som ska ersätta delar av kolet i Värtan. Fortum Värme lanserar även under 2014 sitt koncept Öppen Fjärrvärme, som syftar till att öka återvinningen av spillvärme från olika verksamheter. Med fjärrkyla kan förbrukningen av el reduceras samtidigt som energiåtervinningen ökar. Därutöver klimatkompenseras för fjärrvärmeproduktionens utsläpp som beror på fossila bränslena kol och olja.

Kontaktperson
Ulf Wikström, hållbarhetschef, Fortum Värme
ulf.wikstrom@fortum.com

Med förnybar el, fjärrvärme och fjärrkyla med mycket låg klimatpåverkan vill Fortum bidra till kundernas klimat- och miljöarbete. I Stockholm satsar vi på hållbar, klimatneutral och ändå konkurrenskraftig energiproduktion. Hagainitiativet stärker oss i vårt arbete och vi kan snabbt känna av om vi är på rätt väg. Jag hoppas också att vi kan bidra med positiv energi till andra företags klimatarbete!

Fortum Värme

Ulf Wikström

hållbarhetschef

ulf.wikstrom@fortum.com

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev