Green Cargo

Green Cargo är Sveriges största leverantör av godstransporter på järnväg. Företaget förser industrin med hållbara transporter inom landet och ut i Europa. Green Cargo hanterar allt från ett fåtal vagnar till stora flöden av gods. Hos Green Cargo arbetar ca 2 200 personer med att få närmare 400 lok och över 6 000 egna vagnar att rulla. Om spåret inte går ända fram så har de samarbeten med ca 200 lastbilsåkerier för den sista biten. Green Cargo är ensamma om att erbjuda rikstäckande transporter märkta med Bra Miljöval.


9 April, 2014

Klimatmål 

Green Cargos mål handlar om att minska koldioxidutsläppen per transporterat ton och kilometer. Klimatpåverkan från en transport med Green Cargo ger orsak till 2,2 gram koldioxid per tonkilometer och målet under 2014 är att sänka det till 2,1 gram.

Hur ska målen nås?
Green Cargo har haft fokus på att byta till bränslesnåla motorer i våra diesellok och nu är det klar. Pilottester har visat positiva resultat när det gäller energisnålt körsätt och de kommer att inleda det där nyttan är som störst, för dieselloken. Samtidigt kommer Green Cargo att arbeta med att minimera tomgångskörningen för att ytterligare minska klimatpåverkan. Nästa steg i arbetet är att införa ett datoriserat stöd till sina elloksförare så att de alltid vet vilken fart som är optimal för att komma fram i rätt tid.

Kontaktperson
Johan Sandström, miljöchef, Green Cargo
johan.sandstrom@greencargo.com

När godset tar eltåget så minskar utsläppen av koldioxid drastiskt, jämfört med varje annat transportsätt. Det är ett faktum som vi på Green Cargo vill förstärka genom ett aktivt hållbarhetsarbete som spänner över hela företaget. I Hagainitiativet kan vi få nya idéer och dela med oss av våra erfarenheter med de som är bäst på hållbarhet i näringslivet.

Green Cargo

Johan Sandström

Miljöchef

johan.sandstrom@greencargo.com

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev