JM

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap. JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Företaget arbetar även med projektutveckling av kommersiella lokaler och entreprenadverksamhet. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten. Antalet anställda är 2200 personer och omsättningen är cirka 13 miljarder SEK.


10 March, 2011

Klimatmål: JMs klimatmål innebär att utsläppen av växthusgaser skall minska med 40 % till år 2020 jämfört med 1990. Minskningen omfattar utsläppen från den egna verksamheten och från de bostäder som uppförs under dess garantitid.

Hur ska målet nås? JM är idag ledande i Europa på att bygga energisnåla bostäder. Strategin för framtiden är att på bred front fortsätta att minska energianvändningen, såväl i bostäderna som på byggarbetsplatserna. Förutom att bygga mer välisolerade och tätare hus med energisnåla installationer, arbetar JM också med att påverka de boendes energianvändning bland annat genom individuell mätning och debitering av tappvarmvatten. Målsättningen är att energibehovet för JM-producerade bostäder skall ligga 25 % lägre än gällande norm. JM arbetar också med att minska energianvändningen på byggarbetsplatserna. Genom åtgärder som exempelvis bättre isolerade bodar, lågenergilampor, och tidsstyrning av uppvärmning och belysning har energianvändningen minskats.

Kontaktperson
Per Löfgren, hållbarhetschef, JM
per.lofgren@jm.se

JM eftersträvar att i vår bostadsutvecklingen bidra till framtidens hållbara samhälle. Genom Hagainitiativet hoppas vi engagera andra företag och samhällsaktörer att ta ett aktivt klimatansvar.

JM

Per Löfgren

Hållbarhetschef

per.lofgren@jm.se

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev