Lantmännen

Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Lantmännen ägs av 32 000 svenska lantbrukare, har cirka 8 500 anställda, har närvaro i ett 20-tal länder och omsätter cirka 33 miljarder kronor. Företaget är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos deras ägare. Genom att Lantmännen har tillgång till forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan kan de tillsammans ta ansvar från jord till bord.


17 October, 2011

Klimatmål

Lantmännen har antagit en offensivt och tydligt mål: Koldioxidutsläppen ska minska med 40 procent i relation till förädlingsvärdet, mellan 2009 och 2020. Delmålet för 2013 är 15 procent. Målet är avgränsat till energianvändning inom egen produktion samt transporter.

Hur ska målet nås? I Lantmännens anläggningar förädlas spannmål och andra råvaror till livsmedel, foder och förnybara bränslen. De arbetar löpande med energieffektivisering och konvertering av fossileldade anläggningar till biobränsle. Lantmännen har minskat användningen av eldningsolja med ca 2/3. De arbetar också med att utnyttja restprodukter för energiproduktion och arbetar löpande med att optimera sina transporter och övergå till miljöanpassade bränslen och transportsätt. De har även ökat fokus på klimatprestanda vid upphandling av el och värme.

Lantmännens mätbara klimatmål är avgränsat till energianvändning inom deras produktion och köpta transporter. Utöver detta arbetar de för minskad klimatpåverkan även i övriga led, tillsammans med leverantörer och kunder.

Kontaktperson
Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen
claes.johansson@lantmannen.com

 

"Lantmännens klimatarbete sträcker sig genom hela kedjan från jord till bord och vi har både en möjlighet och ett ansvar att bidra med lösningar till den nödvändiga omställningen till en hållbar energi- och livsmedelsproduktion."

Lantmännen

Claes Johansson

Chef Hållbar Utveckling

claes.johansson@lantmannen.com

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev