Löfbergs

Löfbergs är ett av Nordens största familjeägda kafferosterier. Produktionen motsvarar drygt 10 miljoner koppar gott kaffe – om dagen. Företaget grundades 1906 och är idag en av världens största importörer av ekologiskt och Fairtrade-certifierat kaffe.

Koncernen har 330 medarbetare och omsätter 1,7 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Karlstad och företaget har egna rosterier i Sverige, Norge, Danmark och Lettland. Löfbergs äger även te-varumärket Kobbs.


24 February, 2012

Företagets klimatmål
Löfbergs klimatmålsättning är att utsläppen av växthusgaser i relation till produktionsvolymen av kaffe ska minska med 40 % till 2020 jämfört med 2005. Utsläppen som ingår i klimatmålet är scope 1, 2 och tjänsteresor i scope 3.

Hur ska målen nås?
Löfbergs har under många år arbetat systematiskt med energieffektiviseringsåtgärder. Energianvändningen per producerad volym kaffe har halverats på 20 år. De mest betydande energieffektiviseringsåtgärderna genomfördes redan före 2005 vilket gör utmaningen så mycket större. För att nå målet skall Löfbergs använda förnybart bränsle för rostning av kaffet före 2020.

Mellan 80 och 90 % av kaffets klimatpåverkan sker dock i odlingsledet. Det är alltså här insatser har störst effekt. Därför är det viktigt med långa och nära relationer till kaffebönder runt om i världen så att Löfbergs kan bidra till mer hållbara odlingsmetoder. Det gör de till exempel genom egna utvecklingsprojekt kopplade till de globala klimatutmaningarna (Coffee & Climate). För att öka både utbud och efterfrågan av hållbart kaffe arbetar de aktivt med att öka andelen certifierat kaffe (ekologiskt, Fairtrade, Rainforest Alliance och Utz) som har en lägre klimatpåverkan.

Kontaktperson
Eva Eriksson, hållbarhetsdirektör, Löfbergs
eva.eriksson@lofbergs.se

Löfbergs ansvarstagande sträcker sig från odling till konsumtion, eller som vi brukar säga, "från böna till kopp". En viktig del i vårt ansvarstagande är klimatfrågan. Genom Hagainitiativet ges vi möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av varandra samtidigt som vi påverkar andra aktörer inom näringslivet att minska klimatpåverkan och bidra till hållbar utveckling för människa och miljö.

Löfbergs

Eva Eriksson

Hållbarhetsdirektör

eva.eriksson@lofbergs.se

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev