McDonald’s

McDonald’s är Sveriges största restaurangkedja med ca 220 restauranger och 435 000 dagliga gäster. McDonald’s har ca 12 000 medarbetare, vilket innebär att de är Sveriges största privata arbetsgivare för ungdomar. Drygt 80 procent av restaurangerna ägs och drivs lokalt av egna företagare. Restaurangerna erbjuder över 400 olika möjliga måltidskombinationer och råvaror av hög kvalitet, t.ex. 100 procent nötkött utan tillsatser, ekologisk mjölk från Arla, miljömärkt MSC-certifierad fisk och Rainforest Alliance-certifierade kaffebönor. Över 1000 svenska bönder levererar råvaror till McDonald’s som är restaurangbranschens största inköpare av svenskt nötkött. McDonald´s har under många år arbetat för att utvecklas hållbart, från jord till bord och återvinning.


15 January, 2013

Klimatmål
McDonald’s har en målsättning att minska koldioxidutsläppen med 40 % i förhållande till antalet gäster till 2020, utifrån basår 2010. De utsläpp som ingår i klimatmålet är scope 1, scope 2 och tjänsteresor i scope 3. Utöver detta finns ett mål om att nå 95 % förnyelsebart bränsle för leverans av råvaror till restaurang till år 2020.

Hur ska målen nås?
Utsläppsreduktioner skall ske genom att McDonald’s fortsätter välja energieffektiv utrustning som exempelvis CO2-givare som styr ventilationen efter antalet gäster, LED-belysning, energieffektiva fritöser m.m. McDonald’s har hittills minskat sina direkta utsläpp i förhållande till antalet gäster med 40 % sedan 2010. Detta tack vare minskat resande, energieffektiviseringar och att allt fler restauranger köper förnyelsebar el. Klimatmålet uppnåddes december 2012. Nu arbetar McDonald’s med att fortsätta reducera sina koldioxidutsläpp ytterligare till 2020.

När det gäller leveranserna av råvaror körs dessa på RME i allt större utsträckning. Under 2013 körde lastbilarna på ca 84 % förnyelsebart bränsle. Tack vare att RME ersätter diesel är koldioxidutsläppen cirka 690 ton lägre än om lastbilarna enbart kört på diesel.

Kontaktperson
Henrik Nerell, miljöchef, McDonald´s
henrik.nerell@se.mcd.com

 

På McDonald´s har vi en lång tradition av att arbeta med hållbarhetsfrågor på bred front - från jord till bord och återvinning. Som medlem i Hagainitiativet kan vi utbyta idéer och erfarenheter med andra företag och därmed förbättra vårt klimatarbete ytterligare.

McDonald’s

Henrik Nerell

Miljöchef

henrik.nerell@se.mcd.com

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev