Preem

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med visionen att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. De två raffinaderierna i Göteborg och Lysekil räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner ton råolja per år. Drygt två tredjedelar av produktionen exporteras, vilket gör Preem till Sveriges tredje största exportföretag.

Preem har ett rikstäckande servicenät med cirka 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem har drygt 1 300 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna i Göteborg och Lysekil. Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners möter över 3 000 medarbetare kunderna under Preems varumärke. För helåret 2015 var Preems omsättning 66 miljarder SEK.


19 February, 2015

Klimatmål
Preems mål är att byta ut fossil råvara mot förnybar i så stor utsträckning som möjligt i den egna drivmedelsproduktionen och därigenom öka försäljningen av förnybara drivmedel. År 2030 ska Preem tillverka minst 2 500 000 m3 förnybara drivmedel, vilket är detsamma som Preems försäljningsvolym på den svenska marknaden.

Hur skall målen nås?
Preem tar ansvar för hela produktkedjan och har gjort det i 20 år. Preem satsar stora resurser på att ställa om och utveckla de två raffinaderierna för att kunna producera förnybara drivmedel. Preem utforskar många olika förnybara råvarualternativ och skogen är en viktig och hållbar råvarukälla.

Kontaktperson
Helene Samuelsson, kommunikationschef, Preem helene.samuelsson@preem.se

Sverige har högt uppsatta miljömål och en av de största utmaningarna är att minska andelen fossila bränslen vid transporter. Preem har genom sina förnybara bränslen hittills bidragit till att minska utsläppen med 2 miljoner ton koldioxid. Genom Hagainitiativet har vi tillsammans med andra företag en stark plattform att visa hur industrin är en del av lösningen.

Preem

Helene Samuelsson

kommunikationschef, Preem

helene.samuelsson@preem.se

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev