HKScan Sweden

HKScan Sweden är känt för varumärken Scan och Pärsons och har en omsättning på 1 miljard EUR och ca 2 000 anställda. HKScan Sweden ingår i koncernen HKScan som är en ledande nordisk köttexpert. De producerar, marknadsför och säljer kött, chark och färdigmat som är hållbart producerat, av hög kvalitet från gris, nöt, kyckling och lamm, under starka välkända varumärken. HKScans kunder är inom detaljhandel, food service, industri- och exportsektorn.  Hemmamarknader är Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan exporterar till närmare 50 länder. 2013 hade HKScan en omsättning på 2,5 miljarder EUR och ca 11 000 anställda, vilket gör företaget till ett av Europas ledande köttföretag.


9 January, 2012

Klimatmål

HKScan Sweden har som mål att från år 2003 till 2020 minska klimatutsläppen med 50 %, målet är satt i absoluta tal för att spegla företagets totala utsläpp.  I klimatmålet ingår scope 1, scope 2 och tjänsteresor, inköpta intransporter samt produktion och distribution av energi-och fordonbränslen i scope 3.

Hur ska klimatmålet nås? Genom energikartläggning och individuell mätning av förbrukning per produktionslinje, minskas energianvändning och kontinuerligt förbättringsarbete kan mätas direkt.

Högre krav på tjänstebilar om minskade utsläpp av CO2 har införts. HKScan arbetar med optimering av intransport av djur för att därmed minska antalet transportkilometrar. I sitt Lean-arbete med att effektivisera alla sina processer, har HKScan i uppföljningen kopplat ihop sitt miljöarbete med de positiva ekonomiska resultat som uppnås. Genom detta bygger de kompetens om att arbeta ur ett mer hållbart perspektiv.

Kontaktperson
Vera Söderberg, hållbarhetschef, HKScan
vera.soderberg@hkscan.se

Som medlem i Hagainitiativet vill vi på HKScan Sweden ytterligare stärka vårt klimatarbete genom utbyte av erfarenheter och idéer med andra företag.

HKScan Sweden

Vera Söderberg

Hållbarhetschef HKScan

vera.soderberg@hkscan.se

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev