Ein Rotordurchmesser von 130 Metern und eine Leistung von 3,3 Megawatt machen die neue Siemens SWT-3.3-130 zur ersten Wahl an Binnenstandorten mit mittlerem bis schwachem Windverhältnissen.

The rotor diameter of 130 meters and electrical generating capacity of 3.3 megawatts make Siemens’ new Model SWT-3.3-130 wind turbine the preferred choice for onshore sites with moderate to low wind speeds.

Siemens

Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering. Under verksamhetsåret 2015 omsatte bolaget omkring 76 miljarder euro och hade 348 000 anställda i över 200 länder. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och har cirka 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Det senaste affärsåret (2015) var omsättningen för Siemens i Sverige ca 19 miljarder kronor. Läs mer på Siemens.se. 


14 March, 2016

Klimatmål
Siemens har som målsättning att som första stora industriföretag uppnå en CO2-neutral verksamhet till år 2030.  Redan till 2020 ska utsläppen av växthusgaser ifrån den egna verksamheten ha halverats (basår 2014).

Hur ska målen nås?
Satsningar inom följande tre områden kommer att bidra till att reducera, och fram till år 2030 eliminera Siemens koldioxidutsläpp:
-       Åtgärder för ökad energieffektivitet hos egna produktionsanläggningar och kontorsfastigheter
-       Investeringar i lågutsläppsfordon och utökad laddinfrastruktur för företagets globala fordonsflotta
-       En renare energimix genom att öka andelen från förnybara energikällor så som sol- och vindkraft.

Siemens erbjuder även miljösmart teknik till sina kunder för att hjälpa dem reducera sina utsläpp. Under 2015 stod miljöportföljen för 43 procent av Siemens intäkter, och hjälpte Siemens kunder reducera sina koldioxidutsläpp med 487 miljoner ton, vilket är motsvarar halva Tysklands utsläpp av koldioxid.

Kontaktperson
Maria Baldin, kommunikations- och hållbarhetschef, Siemens
maria.baldin@siemens.com

För att lösa många av klimatutmaningarna vi står inför behövs ofta tekniska lösningar, där kan Siemens vara med och göra skillnad. Men för att verkligen lyckas behövs en balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande och ett samspel mellan företag, akademi och politik. Det är där Hagainitiativet gör skillnad, ett företagsnätverk som tillsammans vill göra skillnad och påverka till det bättre.

Siemens

Maria Baldin

kommunikations- och hållbarhetschef

maria.baldin@siemens.com

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev