Stena Recycling

Stena Recycling gör återvinning till en hållbar affär. Med mer än 1 000 engagerade medarbetare i Sveriges ledande återvinningsbolag skapar vi varje dag långsiktiga lösningar för såväl våra kunder som för samhället i stort. Stena Recycling hanterar årligen 2,8 miljoner ton avfall, varav hälften utgörs av järn- och metaller, och under verksamhetsåret 2014/2015 var vår omsättning drygt 6,6 miljarder kronor. Vi ingår i Stena Metallkoncernen och vår verksamhet grundades 1939 av Sten A Olsson.


10 March, 2011

Klimatmål
Det är Stena Recycling som är medlem i Hagainitiativet men det är hela Stena Metallkoncernens svenska verksamhet som redovisas i klimatbokslutet. Stena Metalls svenska verksamheter har som övergripande mål att minska klimatpåverkan med 40 procent till 2020 från 2008.

Hur ska klimatmålen nås?
Koncernen Stena Metall satsar stora resurser på teknikutvecklingsprojekt för att öka andelen avfall som kan materialåtervinnas istället för att energiåtervinnas eller deponeras. På fragmenteringsanläggningarna uppstår en avfallsrest som främst består av plaster, gummi och textilier från bilinredningar. Med ny teknik kan idag flera plaster separeras ut och materialåtervinnas. Tillsammans med samarbetspartners har företaget hittat en lösning där avfallet kan energiåtervinnas istället för att deponeras. Idag ersätter avfallsbränslen kol vid flera cementugnar. Ett annat exempel är att utreda hur företaget kan använda befintliga deponier som gruva. Systematiskt arbete med transportoptimering och energieffektiviseringsåtgärder är vidare viktigt för uppfyllandet av deras klimatmål.

Kontaktperson
Cecilia Våg, hållbarhetschef, Stena Recycling
cecilia.vag@stenarecycling.se

Vi vill sätta vårt miljöarbete i ett större sammanhang samt lära av andra.

Stena Recycling

Cecilia Våg

Hållbarhetschef

cecilia.vag@stenarecycling.se

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev