Inspiration

För att inspireras om vad ditt företag kan göra på klimatområdet lyfter vi fram goda exempel och lönsamma case från företagen i Hagainitiativet. Läs mer om dem under Inspiration.

willys-matsvinn_450px

Willys lyckade svinnsatsning

I början av året sjösatte matkedjan Willys en satsning på att minska matsvinnet i butikerna. Genom samverkan med lokala hjälporganisationer skulle mat som annars hade slängts istället gå till välgörande ändamål. Hittills har satsningen lett till att 100 ton mat gått till goda ändamål istället för att hamna i soporna. Läs... Läs mer»

Publicerat 14 October, 2016

skrot

1000 återvinnare i lantbruket

Håll landsbygden ren är ett initiativ av organisationen ”Håll Sverige Rent” samt Länsförsäkringar som erbjuder Sveriges lantbrukare möjlighet att återvinna skrot, farligt avfall och plast på ett säkert och hållbart sätt via Stena Recycling. I år har hela 1 000 jordbruk uppmärksammat möjligheten att få hjälp med sin återvinning och totalt... Läs mer»

Publicerat 14 October, 2016

buss

Framtidens bussar är elektriska

Siemens senaste undersökning visar att fler är 8 av 10 svenskar vill se en satsning på miljövänliga och tystgående elbussar i sin hemkommun, och de lokala politikerna tycker samma sak som väljarna. Genom en enkät har svar från 1 520 kommun- och landstingspolitiker samlats in. Totalt tycker 84 procent att man... Läs mer»

Publicerat 14 October, 2016

gamla-stan1-401x534-003

Förbättring av närmiljön i Gamla stan

Fortum Värme har de senaste tre åren arbetat med att byta ut små olje- och gaseldade pannor mot fjärrvärme i Gamla stan. Nu är Fortum Värme i slutskedet av etappen ”inre triangeln” och då har 6000 MWh fossil kraft bytts ut mot fjärrvärme från förnybara eller återvunna energikällor. Bara i den senaste... Läs mer»

Publicerat 14 October, 2016

tag-002

Belgium Direct – Ny direktlinje mellan Malmö och Antwerpen

Green Cargo kan nu erbjuda marknaden tre internationella direktlinjer där senaste tillskottet är Belgium Direct. Det blir marknadens snabbaste transportlösning på järnväg och sträckan Malmö till Antwerpen avverkas på 21 timmar. Startskottet går den 20 oktober med tre avgångar i vardera riktningen, varje vecka. Läs mer här.

Publicerat 14 October, 2016

fortum-ericsson

Ericsson värmer 15 000 lägenheter genom Öppen Fjärrvärme

Fortum Värme och Datacenter i Rosersberg AB, ett helägt dotterbolag till Ericsson, har tecknat avtal för leverans av kyla och värmeåtervinning för Ericssons nya datacenter norr om Stockholm. Överskottsvärmen räcker för att värma 15 000 lägenheter, motsvarande en stad av Arvikas storlek. Förutom den ekonomiska nyttan med att återvinna överskottsvärme,... Läs mer»

Publicerat 15 September, 2016

cces-nyhet

Coca-Cola har förbundit sig till Science based targets

Science based targets hjälper företag att sätta mål som bidrar till att begränsa jordens temperaturhöjning med högst 2 grader. Coca-Cola är ett en av 13 företag i världen som har klimatmål som följer denna plan. Läs mer här.

Publicerat 15 September, 2016

lofbergs-nyhet

Löfbergs är första företag att flyga med biobränsle i Sverige

“Det känns självklart för oss att vara med och driva utvecklingen av bioflygbränsle. Det är uppenbart att flygets klimatpåverkan måste minska och om vi ska få till en förändring måste vi vara så många som möjligt som samarbetar” Det säger Löfbergs hållbarhetsdirektör Eva Eriksson som berättar om varför Löfbergs valt att vara... Läs mer»

Publicerat 15 September, 2016

mcdonalds-laddstople

Laddrekord på McDonald’s

Under juli 2016 laddades el motsvarande 50 000 kilometers körning på McDonald’s restauranger runt om i Sverige. Det är den högsta siffran för en enskild månad någonsin och motsvaras av en ökning med över 80 procent jämfört med juli 2015. Hittills i år har 173 000 kilometer körning laddats vilket... Läs mer»

Publicerat 15 September, 2016

stena-nyhet

Investering i design för återvinning

Stena Recycling har inlett ett samarbete med 3M som anses vara ett av de mest innovativa företagen i världen och företaget har starkt fokus på hållbara lösningar för deras produkter. Samarbetet med 3M innebär bl a att tänka hållbart redan på ritstadiet av en produkt. Läs mer här.

Publicerat 15 September, 2016

preem-flytande-biobransle

Nu miljömärks flytande biobränsle

Preem Evolution Diesel Plus är namnet på biobränslet som nu klarat Svanens kriterier och får miljömärkning. Bränslet består till hälften av förnybar råvara, som tallolja. Bränslet måste innehålla minst 50 procent förnybara råvaror och dessa ska vara spårbara för att säkerställa att de inte kommer från områden där biologisk mångfald hotas. Ett... Läs mer»

Publicerat 15 September, 2016

fortum-stockholm

Stockholm ska bli ett internationellt centrum för gröna datahallar

Stockholm ska vara det självklara valet vid etablering av större datahallar. Det är vad Stockholm Business Region, Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Stokab tillsammans med Fortum Värme och Ellevio vill. Därför har aktörerna beslutat att inleda ett strukturerat samarbete. Läs mer här.

Publicerat 15 July, 2016

siemens-elflyg

Elflygplan till 2030

Elbilar, elbussar och elvägar är redan verklighet, men varför inte ta elektrifieringen av transportsektorn ett steg längre och utveckla eldrivna flygplan? Siemens och Airbus har nyligen slutit ett samarbetsavtal för att utveckla det första eldrivna planet med mål att det ska lyfta till 2030. Med det europeiska utsläppsmålet att sänka koldioxidutsläppen... Läs mer»

Publicerat 15 July, 2016

siemens-pilotanlaggning

Ny pilotanläggning för förnybara drivmedel

Nu byggs en pilotanläggning, en så kallad slurry-hydrokracker, för förnybara drivmedel baserade på skogsråvara i Piteå och Preem är en av flera finansiärer i projektet. Anläggningen ska bidra till att utveckla ny teknik för att öka produktionen av svenska förnybara drivmedel. Idag tillverkar Preem HVO-diesel av främst tallolja och slakteriavfall,... Läs mer»

Publicerat 15 July, 2016

sveaskog

Fortsatt energieffektivisering vid Sveaskogs plantskolor

Tätare odlingar på mindre yta växthus minskar uppvärmningsbehovet på plantskolorna. Utsläppsreducering: Genomförda förändringar i odlingssystem på tre plantskolor har lett till en reduktion av koldioxidutsläppen med cirka ett ton koldioxid. Kostnadsbesparing: Förändringarna i odlingssystemen har resulterat i en årlig besparing på 3 MSEK.

Publicerat 1 June, 2016

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev