gamla-stan1-401x534-003

Förbättring av närmiljön i Gamla stan


14 October, 2016

Fortum Värme har de senaste tre åren arbetat med att byta ut små olje- och gaseldade pannor mot fjärrvärme i Gamla stan. Nu är Fortum Värme i slutskedet av etappen ”inre triangeln” och då har 6000 MWh fossil kraft bytts ut mot fjärrvärme från förnybara eller återvunna energikällor. Bara i den senaste etappen rör det sig om cirka 20 fastigheter. Det årligt minskade utsläppet hos kund blir 2 060 ton koldioxid per år.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev