sveaskog

Fortsatt energieffektivisering vid Sveaskogs plantskolor


1 June, 2016

Tätare odlingar på mindre yta växthus minskar uppvärmningsbehovet på plantskolorna.

Utsläppsreducering: Genomförda förändringar i odlingssystem på tre plantskolor har lett till en reduktion av koldioxidutsläppen med cirka ett ton koldioxid.

Kostnadsbesparing: Förändringarna i odlingssystemen har resulterat i en årlig besparing på 3 MSEK.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev