Inspiration

För att inspireras om vad ditt företag kan göra på klimatområdet lyfter vi fram goda exempel och lönsamma case från företagen i Hagainitiativet. Läs mer om dem under Inspiration.

stena-recycling

Stena Recyclings projekt för bränslebesparingar

Stena Recycling inledde ett projekt för bränslebesparingar på 30 filialer i södra Sverige, cirka en tredjedel av anläggningarna. Utsläppsreducering: Mätning och uppföljning innebar en bränslebesparing på fem procent när tertial 1 för verksamhetsåret 14/15 jämfördes med motsvarande period året innan. Projektet gav även värdefull information om belastningen på arbetsmaskinerna, vilket... Läs mer»

Publicerat 1 June, 2016

mcd-motala

Återvunna fraktioner minskar utsläpp

McDonald’s Sverige satsar på samtransporter av vissa återvunna fraktioner (wellpapp, mjukplast och PET). Utsläppsreducering: När systemet är fullt utbyggt (under 2016) ger åtgärden en årlig minskning med cirka 300 ton koldioxid. Kostnadsbesparing: Kostnadsbesparingen landar på ca 14 000 SEK per ansluten restaurang och år.

Publicerat 1 June, 2015

lofbergs-kontor

Löfbergs energieffektivisering

Löfbergs produktion motsvarar 10,5 miljoner koppar gott kaffe – om dagen. Trots att man gör dubbelt så mycket kaffe idag som för 20 år sedan så har elförbrukningen inte ökat. Det är ett resultat av både stora och små åtgärder, till exempel behovsstyrda transportbanor och cirkulationspumpar, närvarostyrd belysning, lågenergilampor och... Läs mer»

Publicerat 1 June, 2015

lantmannen

Etanol från spannmål

Lantmännen Agroetanol tillverkar etanol från spannmål och kan genom livscykelanalys påvisa en reduktion på ca 90 procent jämfört med fossila drivmedel. Här ligger Lantmännen mycket bra till i jämförelse med konkurrenterna. Det har dock varit svårt att få betalt för denna höga klimatnytta. Tyskland premierar från årsskiftet biodrivmedel efter miljöprestanda... Läs mer»

Publicerat 1 June, 2015

jm

Väderprognosstyrning sparar energi

JMs bostadshus installeras idag med väderprognosstyrning, vilket innebär att värmeanläggningen regleras med hjälp av data från detaljerade, lokala väderprognoser i stället för en lokal temperaturmätare. Hänsyn tas till såväl temperatur, fukt och vind och denna lösning gör att systemet kan arbeta jämnare vilket i sin tur ger en besparing på... Läs mer»

Publicerat 1 June, 2015

scan_skara

HKScan Skara energieffektiviserar

HKScan byter från fossilt bränsle (olja) till fjärrvärme och biogas i Skarafabriken. Fjärrvärmen produceras med hjälp av fliseldning och biogas som utvinns från soptippen. Utsläppsreducering: Minskar energianvändningen med 11 500 MWh/ år vilket motsvarar en minskning av koldioxidutsläppen med ca 3 500 ton koldioxid. Återbetalningstid: Åtgärden innebär en investering på 4,5... Läs mer»

Publicerat 1 June, 2015

green_cargo

Byte till moderna dieselmotorer

Green Cargo har bytt till moderna dieselmotorer i 62 av sina stora diesellok och tagit fram en utbildning i energisnålt körsätt. Utsläppsreducering: Åtgärden har inneburit att dieselförbrukningen minskat med minst 1 000 000 liter per år, vilket motsvarar ca 3 000 ton koldioxidminskning per år. Kostnadsbesparing: Minskningen av dieselförbrukning ger... Läs mer»

Publicerat 1 June, 2015

folksamskrapan

Kosnadsbesparingar, förstärkt varumärke och ökad försäljning

Under 2014 sparades 148 miljoner kronor åt Folksams kunder genom återbrukat material vid bilreparationer. Försäljningen ökade med 7 procent efter information getts om Folksams miljöansvar, detta visade en mätning av utgående samtal till kunder. Folksam och dess dotterbolag KPA Pension rankades högst av försäkrings- och pensionsbolagen i Sustainable Brand Index.

Publicerat 1 June, 2015

ccep-burk

Hållbara förpackningar

Coca-Cola Enterprises Sverige (CCES) ser kontinuerligt över resursförbrukning knutet till produktion av förpackningar. Genom detta reducerar CCES aluminiuminnehållet i 33cl burkarna med 50-100 ton per år. Utsläppsreducering: Detta motsvarar ca 660 ton i minskade koldioxidutsläpp per år. Kostnadsbesparing: Åtgärden handlar främst om att optimera och göra förpackningarna så resurs- och... Läs mer»

Publicerat 1 June, 2015

axfood-solcell

Axfoods satsning på solceller

Investering i solceller till Dagabs fryslager i Göteborg under 2013 har utvärderats och visat goda resultat. Utsläppsreducering: Anläggningen täcker cirka 5 procent av lagrets energibehov på årsbasis och 20 procent under sommarperioden då behovet avkyla är störst. Prognosen låg på 91 500kWh/år. Utfallet blev 99 800 kWh/år, ca 11 procent mer. Kostnadsbesparing: Solcellsanläggningen har resulterat i... Läs mer»

Publicerat 1 June, 2015

cocacola-biogasbransle

Över 70 % biobränsle i lastbilarna

Coca-Cola Enterprises Sverige fortsätter satsningen på förnybara bränslen. Över 70 % av distributionslastbilarna i den egna fordonsparken körs nu på RME, rapsmetylester. Jämfört med om bränslet varit vanlig diesel minskar användningen av RME koldioxidutsläppen med ca 600 ton per år.

Publicerat 9 April, 2014

banhof-thule

Öppen fjärrvärme ny energimarknad för datahallar

I september 2013 deltog ett hundratal nyckelpersoner och beslutsfattare inom datahallsbranschen på Fortums seminarium om Öppen fjärrvärme för datahallar. Initiativet syftade till att visa hur Fortums nya affärsmodell kan skapa en helt ny energimarknad för datahallar i Stockholm genom att ta tillvara på överskottsvärme som annars skulle gå förlorad.

Publicerat 9 April, 2014

lantmannen-havre

Lantmännen använder energin i havreskalen

Överblivna havreskal från produktionen i vår kvarn i Järna genererar tillräckligt med energi för att driva inte bara kvarnen, utan hela fabriken. Det blir till och med en del energi över, tillräckligt för att värma upp 1 500 intilliggande hushåll. Tidigare gick de överblivna havreskal direkt till soptippen. Idag eldas... Läs mer»

Publicerat 9 April, 2014

vasa-energieffektiviseringar

Energieffektiviseringar som leder till ökade värden och minskad klimatpåverkan

Sedan 2009 har Vasakronan investerat 170 miljoner kronor i olika energieffektiviseringsåtgärder runt om i fastighetsbeståndet. Åtgärderna har lett till att energianvändningen gått ned med 30%, vilket i sin tur gjort att bolaget sparat 100 miljoner om året i minskade energikostnader. Den minskade kostnaden motsvara en värdeökning i portföljen på ca... Läs mer»

Publicerat 9 April, 2014

mer-kaffe-lofbergs

Mer kaffe, samma elförbrukning

Fler och fler dricker kaffe från Löfbergs Lila. Men trots att produktionsvolymen fördubblats sedan 1991 är elförbrukningen idag densamma som för 30 år sedan. Besparingen motsvarar 1 300 villors årsförbrukning och är ett resultat av både små och stora insatser inom en rad olika områden

Publicerat 8 April, 2014

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev