Göran Holm 690x430

Intervju: Göran Holm, vd på HKScan


13 March, 2017

Du har varit med i Hagainitiativet sedan starten och kommer under våren att sluta som vd på HKScan. Ni har satt upp målet att vara fossilfria till 2030 – varför är det viktigt att arbeta med klimatfrågan?

-  Kort sagt, ansvarstagande och ”licence to operate”.

Ger ert klimatarbete er nya affärer?
- Ja, utan tvekan. Ambitiöst och framgångsrikt klimatarbete är en kvalitetsstämpel och kvitto på att vi är ett juste företag. Kunder är människor och människor gör hellre affärer med företag man gillar, än företag man inte gillar. Att vara bäst i branscher differentierar oss och dessutom leder klimatarbete alltid till effektiviseringar.

På vilket sätt har samarbetet i Hagainitiativet gynnat er som företag? 
- Det har gett oss en stark plattform och kontaktnät med alla som räknas i det här gemet och för erfarenhetsutbyte och inspiration. Det hat blivit en kvalitetsstämpel och gett ett antal ambitiösa företag en tydlig röst.

Hur nära har vi kommit Hagainitiativets vision; ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan? 
- Väsentligt närmare. Nu ser vi att det inte bara är en vision – utan en fullt möjlig målsättning.

Vad är du mest stolt över att Haga har åstadkommit? 
- Att vi visat att det inte bara är nödvändigt med klimatarbete utan också att det går och att det bidrar till sista raden. Och vi sedan ett antal år ligger före politiken och driver politiken ”framför oss”.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev