Maria Baldin: Industrin kan visa vägen i klimatomställningen


Maria Baldin, kommunikations- och hållbarhetschef på Siemens | 4 April, 2017

Det finns global konsensus att klimatförändringar är ett stort hot för vår planet och under COP21 kom världens ledare överens om att bekämpa klimatutmaningarna. Parisavtalet markerar en historisk vändpunkt och världen går tydligt i riktning mot minskade koldioxidutsläpp.

Nuvarande globala utsläpp av växthusgaser uppgår till nära 50 gigaton, varav 25 procent kommer från elektricitet, 50 procent från transport-, industri- och byggnadssektorn och de återstående 25 procent från jord- och skogsbruket. Den temperaturökning vi ser idag är resultatet av de utsläpp som skett historiskt eftersom att växthusgaser ackumuleras i atmosfären och har en livslängd på mellan 5-200 år. Det betyder att för att uppnå 2-gradersmålet måste vi vidta åtgärder för att minska utsläppen nu.

Nästan alla tekniker som behövs för övergången till en ekonomi med noll utsläpp finns redan. Som jag skriver ovan så svarar energisektorn tillsammans med industri-, bygg- och transportsektorn för nästan 75 procent av de totala utsläppen.

Vi menar att vi måste införa energieffektiva och förnybara tekniker på dessa områden kombinerat med innovativa lagringslösningar och föreslår:

  • elektrifiera alla sektorer i ekonomin som transport, industriprocesser och uppvärmning av byggnader
  • energieffektivisera alla delar av energikedjan
  • öka andelen förnybar energi för riklig, ren och allt billigare el
  • digitala lösningar som erbjuder många nya möjligheter för att optimera det befintliga energisystemet

Siemens kan och tänker leda denna övergång till en lågkoldioxidekonomi – både med vår portfölj samt vårt eget mål att bli koldioxidneutrala till år 2030. Vi anser att som företag bör man leda inte bara genom att tala utan man måste föregå med gott exempel.

För att uppnå koldioxidmålet investerar vi knappt 1 miljard kronor mellan åren 2015-2018 för att minska våra utsläpp. Det är ju ett väldigt stort belopp, men vi räknar med att vi kommer att minska våra energikostnader med närmare 200 miljoner kronor per år. Detta gör vi bland annat genom att använda mycket av vår egen teknik och lösningar i våra fastigheter och produktionsanläggningar samt köpa förnybar energi. Det tar endast fem år för oss att räkna hem investeringen. Så vårt klimatarbete för att minska våra utsläpp är inte bara bra för miljön utan även för vår lönsamhet som företag.

Jag tror att det är viktigt att visa vägen och vi hoppas även kunna inspirera andra industribolag att göra detsamma. Vi berättar gärna mer om vilka åtgärder vi vidtar så hör gärna av er.

Maria Baldin: Industrin kan visa vägen i klimatomställningen

Maria Baldin, kommunikations- och hållbarhetschef på Siemens

“Siemens kan och tänker leda övergången till en lågkoldioxidekonomi – både med vår portfölj samt vårt eget mål att bli koldioxidneutrala till år 2030.”

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev