Bakgrund

I denna del följer en bakgrund om hur Hagainitiativet kom till och vad vi vill uppnå.


Stockholm-background

Hagainitiativet initierades i slutet av år 2010 av åtta välkända företag; Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Fortum Värme, JM, Procter & Gamble Sverige, Stena Recycling, Statoil Fuel & Retail Sverige och Vasakronan. Tillkommande nya företag är Lantmännen, Green Cargo, Folksam, HKScan Sweden, Löfbergs, Sveaskog och McDonald’s. Hagainitiativet vill minska näringslivets klimatpåverkan, lyfta klimatfrågan som en av de viktigaste framtidsfrågorna och samla ledande företag som tar aktivt klimatansvar. Företagen inom nätverket har satt egna klimatmål om minst 40 procents minskningar till 2020. 

Genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet vill Hagainitiativet driva näringslivet i den riktning som behövs för att klara de övergripande klimatmålen och mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Som förebilder för företag som tar ett aktivt klimatansvar vill nätverket också agera genom klimatpositiva initiativ som ligger utanför nätverksföretagens traditionella ansvar och som leder till beteendeförändringar hos kunder, leverantörer, anställda, konkurrenter och i politiken.

Hagainitiativet som namn har ett stort symbolvärde eftersom ekoparken Haga är en viktig kolsänka och en vacker park med sitt Fjärilsmuseum. Det är också en plats där tunga politiska frågor har avhandlats. Ekoparken Haga summerar därmed det som Hagainitiativet vill uppnå.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev